Economisch Netwerk Albertkanaal > projectfiches
  

projectfiche (update 28/01/2010):
Bestemmen van bijkomende regionale bedrijventerreinen: Heirenbroek
in Herentals  


klik hier voor de volledige ENA-kaart met legende (pdf-0,8 MB)

 
In haar besluit van 23 april 2004  over de nadere uitwerking van het Economisch Netwerk Albertkanaal heeft  de Vlaamse Regering beslist
in Herentals een nieuw bedrijventerrein 'Heirenbroek' te ontwikkelen. Het wordt een deels watergebonden en deels gemengd regionaal bedrijventerrein.  

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, heeft de Vlaamse overheid een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt. De Vlaamse Regering vroeg bij de opmaak van dit plan aandacht voor de inbuffering van het nieuwe bedrijventerrein, de ontsluiting ervan langs de Liersesteenweg, de woonwagenproblematiek en het type van industrie.

Dit plan werd in oktober 2008 voorlopig vastgesteld door de Vlaamse Regering en van 12 januari 2009 tot en met 12 maart 2009 aan een openbaar onderzoek onderworpen. 

De Vlaamse Regering heeft het plan definitief vastgesteld op 4 december 2009. 

Veertien dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad worden de bestemmingen en voorschriften uit het plan van kracht. Dan kan de ontwikkeling van het terrein beginnen.


 >> Bekijk het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

 
Het Ruimtelijk Veiligheidsrapport voor dit gebied werd op 14 september 2007 goedgekeurd door de Dienst Veiligheidsrapportering van de Vlaamse overheid.ga naar een ander project:
>> zoek een project op gemeente
>> andere projectfiche selecteren
>> info over algemene projecten