Economisch Netwerk Albertkanaal > studie ena
 

Besluit van de Vlaamse regering

Tussen 2001 en 2003 boog een studieconsortium, bestaande uit Iris Consulting, Buck Consultants International en WES Onderzoek&Advies, zich over deze materie.  Deze studie was een echte evenwichtsoefening tussen de betrokken actoren en resulteerde in een voorstel voor concrete actiepunten.
U kunt deze studie hier consulteren. 

Let wel: Dit document diende als basis voor de beslissing van de Vlaamse Regering van 23 april 2004. Om te weten welk gevolg de Regering aan dit studiedocument heeft gegeven moet u het besluit van de Vlaamse regering nalezen.

- deel 1: inleiding, analyse van de bestaande ruimtelijke structuur, omschrijving van de gewenste ruimtelijke structuur 
                                                                                                                                                      (pdf-2,7 MB)
- deel 2: gebiedsgerichte uitwerking van de deelruimten, uitvoeringsprogramma (ontwerp) (pdf-3 MB)

- deel 3: opmerkingen vanwege gemeenten, maatschappelijke klankbordgroepen en stuurgroepleden (pdf - 0,5MB)

- overzichtskaart 1: westelijk deel van het plangebied (pdf - 11MB)

- overzichtskaart 2: oostelijk deel van het plangebied (pdf - 11MB)

>> Lees het volledige besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2004, over de nadere uitwerking van het ENA

>> Lees de folder Economisch Netwerk Albertkanaal


>> terug naar startpagina

Meer informatie