ruimtelijke ordening > Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
'Vlaanderen open en stedelijk'
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is een wetenschappelijk onderbouwde visie over hoe we in Vlaanderen met onze schaarse ruimte moeten omgaan om een zo groot mogelijke ruimtelijke kwaliteit te krijgen. Het is sinds 1997 van kracht als kader voor het ruimtelijk beleid.

Het plan stelt dat we de resterende open ruimte maximaal moeten beschermen en de steden herwaarderen zodat zij aangename plekken worden om te leven. Deze visie wordt volgens vier invalshoeken uitgewerkt: voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, de economische gebieden en de lijninfrastructuur.


Actualisatie en gedeeltelijke herziening RSV
Actualisatie en gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

kies een invalshoek:

 

meer weten over:
 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Kijk ook eens op de nieuwe website van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed: rsv.vlaanderen.be, een informatiepunt met alle relevante informatie over het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en de
strategische projecten in uitvoering van dit RSV.

>> terug naar startpagina