Woonbeleidsconvenanten

Gemeenten die beschikken over 9% sociale huurwoningen en bijgevolg geen sociaal huurobjectief opgelegd kregen, kunnen een woonbeleidsconvenant aangaan met de Vlaamse overheid. Hierdoor kunnen deze gemeenten alsnog een sociaal huurobjectief voor hun grondgebied bekomen. Dit geldt evenzeer voor die gemeenten waarvan hun sociaal huurobjectief bereikt is voor de vaststelling van een nieuw sociaal objectief. Het decreet voorziet namelijk in een nieuw sociaal objectief in 2020.

De woonbeleidsconvenanten bewaken de verhoudingen uit het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen voor de verdeling tussen het stedelijke gebied en het buitengebied. Hierdoor wordt voorrang verleend aan stedelijke gebieden bij de toekenning van de woonbeleidsconvenanten. In het totaal kunnen op deze manier ongeveer 9.000 sociale huurwoningen gerealiseerd worden.