ruimtelijke ordening > wetgeving > Sociaal Objectief

Sociaal objectief   De Panne

Huishoudens op 01 januari 2008 4 974  
Sociaal huuraanbod volgens de nulmeting 226  
Aandeel sociaal huuraanbod volgens de nulmeting 4.54%  
Stap 1: De Provinciale Verdeling voor West-Vlaanderen 83 meer info
Stap 2: de beperking van het sociaal huuraanbod tot een aanbod sociale woningen van 9% (richtcijfer voor 2020, behoudens afwijkingen voor 2025) 83 meer info
Stap 3: Bijkomende inhaalbeweging behoudens afwijkingen (richtcijfer voor 2025) 0 meer info

Het richtcijfer dat bekomen wordt, is afhankelijk van het aantal huishoudens en het huidige sociale huuraanbod in de gemeente. Op deze manier wordt het sociaal huuraanbod gelijkmatig verdeeld over de verschillende gemeenten.

Gemeenten die geen richtcijfer kregen toebedeeld, kunnen dit alsnog bekomen door een woonbeleidsconvenant met de Vlaamse overheid af te sluiten. Voor die gemeenten die wel een richtcijfer toebedeeld kregen, kan een uitstel van het gemeentelijk huurobjectief (stap 1) bekomen worden of een afwijking van de inhaalbeweging (stap 3).
>> terug naar overzichtskaart

>> terug naar start disclaimer