Uitstel

De Vlaamse Regering kan een uitstel verlenen van ten hoogste vijf jaar als een gemeente op grond van een wetenschappelijk onderbouwd dossier kan aantonen dat het gemeentelijk huurobjectief (stap 1 en stap 2) voor sociale huurwoningen niet volledig realiseerbaar is omwille van ruimtelijke beperkingen.